Veggies
Carrot
Veggies
Veggies
Carrot
Veggies

उन्हाळ्यासारख्या उष्ण वातावरणात दुधी भोपळ्याचे चांगले उत्पादन घेतले जाऊ शकते. 

Veggies
Carrot
Veggies

 दुधी भोपळ्याच्या पिकासाठी उष्ण वातावरणाची आवश्यकता असते. या पिकाला थंड वातावरण सहन होत नाही. आणि म्हणूनच उष्ण वातावरणात या झाडांची लागवड चांगल्या प्रकारे होते.

Veggies
Carrot
Veggies